Pokyny

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Slovenský Trailový víkend

Pred Majstrovstvá Európy v presnej orientácii (PreO, Štafety, TempO)
9. a 10. kolo (PreO, TempO) Európskeho pohára v presnej orientácii (ECTO)
MSR (PreO, TempO) a MČR (PreO, Štafety) v presnej orientácii
1. a 2. kolo Slovenského pohára

P O K Y N Y

Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Pravidlá: Preteká sa podľa aktuálnych pravidiel sekcie presnej orientácie SZOŠ (založené na IOF pravidlách, s malými nedôležitými odchýlkami).

Ceny a vyhlásenie výsledkov: Prví traja pretekári v každom kole Európskeho pohára budú odmenení praktickými cenami. Prvých 6 pretekárov v kategórií E-Open a tiež Para v celkovom poradí za obidva dni budú ocenení praktickými cenami. Prví traja v kategórii A budú ocenení praktickými cenami. Prví traja registrovaní v SZOŠ a ČSOS získajú diplomy, medaily a vecné ceny v Majstrovstvách Slovenskej alebo Českej republiky. Prví traja pretekári v celkovom hodnotení Slovenského pohára získajú plakety. Tiež budú vyhlásené výsledky Slovenského pohára 2016.

Embargované priestory pre ME v PO 2018: Odkaz na ETOC2018 stránku. Všetky embargované oblasti sú zakázané pre všetkých potenciálnych účastníkov Majstrovstiev Európy (súťažiaci, funkcionári, sprevádzajúce osoby) a pre akékoľvek iné osoby ktoré môže ovplyvniť výsledky súťaží znalosťou terénu.

PreO

Dátum: 28. október (Sobota) 2017

Zhromaždisko: hrad Červený Kameň, blízko obce Častá (mapa centier pretekov: Linka na Google mapu).

Súradnice: N 48.39459°, E 17.3334°

Štart: 9:00, intervalový, štartový interval 90 sekúnd. Museli sme zmeniť pôvodný čas štartu a štartovaciu procedúru z dôvodu veľkého počtu pretekárov.

Špeciálna štartovacia procedúra: Iba 40 pretekárov bude štartovať do pôvodnej prvej časti (mapa časť 1). Zvyšní pretekári budú paralelne štartovať na druhej časti (mapa časť 2) kvôli skráteniu celkového času štartovania. Trať začnú riešením a označovaním úloh od kontrol číslo 13 – 24 a absolvujú časovú kontrolu na začiatku ich druhej časti (mapa časť 1 – kontroly 1 – 12).

Vzdialenosti:
Centrum pretekov– Štart 1: – 250m
Cieľ 1 – Centrum pretekov: – 300m
Centrum pretekov – Štart 2: – 600m
Cieľ 2 – Štart 3: – 350m
Cieľ 3 – Centrum pretekov: – 450m
Parkovanie – Centrum pretekov: 50 – 200m.

Kategórie: E-Open, A

Popis terénu: Snažili sme sa vybrať najzaujímavejší a najdostupnejší terén pre všetkých pretekárov, ale na trati je aj malé množstvo ťažších časti pre vozíčkarov kvôli občasnému výskytu koreňov a kameňov na trati (naši členovia klubu sa budú podľa potreby snažiť pomáhať vozíčkarom). Nie je to úplne typická časť pohoria Malé Karpaty. Je tu množstvo malých aj veľkých kameňov v lesnatej časti. Mapu tvorí listnatý les s rozmanitými terénnymi tvarmi. Lesné cesty s prevažne pevným povrchom.

Prezentácia: od 8.00 do 10.00 v centre pretekov. Na prezentácii zástupcovia klubov dostanú perzonalizované štartové čísla, preukazy a SI čipy (ak nemajú vlastné).

Dodatočné prihlášky: Na mieste bude možné sa dohlásiť (za pôvodné štartovné ) len vo veľmi obmedzenom množstve.

WC, WC pre hendikepovaných: WC je k dispozícii v hradnom areáli v blízkosti vstupu. WC pre hendikepovaných je situované v priestore ženského WC.

Trať: Dĺžka trate je 400 metrov (prevýšenie 15 m) a 24 kontrol. Trať pozostáva z troch častí na dvoch mapách. Prvá  časť má dĺžku 200 metrov (prevýšenie 10 m) s 12 kontrolami. Druhá a tretia časť má dĺžku 200 metrov (prevýšenie 5 m) s 12 kontrolami. Kontrolné stanoviská môžu byť navštívené v ľubovoľnom poradí pri zachovaní prechodu jednosmerným značením iba v jednom smere. To znamená, že niektoré kontroly nie je možné absolvovať vo voľnom poradí (1 – 4 kontrolu treba v ľubovoľnom poradí vyriešiť pre vstupom do jednosmernej časti, potom 5 – 8 kontrolu v ľubovoľnom poradí, potom 9 – 10 kontrolu v ľubovoľnom poradí, atď.).

Prechody medzi jednotlivými štartami a cieľmi je potrebné si označiť v SI krabičke. Vyčítanie SI je v centre pretekov po absolvovaní celej trate. Krabičky na kontrolu a mazanie SI sú dostupné len v centre pretekov (aby náhodou nedoľlo k zmazaniu chip-u po absolvovaní len jednej časti.

Značenie trate: Časť trate vedie po malej lesnej ceste (mapový symbol 507) ale s dobre zjazdným povrchom. Cesta je označená červeno bielymi stužkami. Nie je dovolené chodiť mimo vyznačenej cesty. Niektoré odbočky môžu byť na mape označené fialovými čiarkami, ktoré sú mienené ako zakázaný vstup. V teréne budú označené červeno bielymi páskami. Na trati je niekoľko jednosmerných ciest, kde je povolené ísť len jedným smerom. Na trati sú rozhodcovia, ktorý budú sledovať dodržiavanie tohto pravidla. Porušenie môže viesť k diskvalifikácii.

Príklad značenia jednosmernej cesty na mape:

Špeciálne pravidlá: Je dovolené opustiť cestu počas vyhýbania sa, predbiehania iných pretekárov, alebo vozíčkari pri vyhýbaní sa koreňom a kameňom. Najkritickejšie časti budú označené. Nie je povolené prekračovanie hraníc označených páskami v teréne.

Časový limit: E-Open 84 minút, E-Para 94 minút Limit je definovaný spoločne pre prvú a druhú časť. Presun medzi týmito časťami nie je zarátavaný do limitu.

Časová kontrola: Na začiatku prvej časti trate. Je tu jedno časové stanovisko s tromi úlohami a 6 lampiónmi. Limit pre absolvovanie je 90 sekúnd. Penalizácia za každú nesprávnu odpoveď je 60 sekúnd. Časové kontroly sú bez Zero kontrol.

Prosíme Vás aby ste boli pripravený ihneď odpovedať (nezdržujte prosím prípravou okuliarov, lupy, buzoly, atď.) kvôli veľmi krátkemu časovému intervalu. Chceme poskytnúť pre všetkých rovnaké podmienky. Rozhodca na stanovisku Vám ukáže všetky lampióny (od Alfa po Foxtrot).

Označovanie odpovedí: Časy a odpovede budú merané a zaznamenávané systémom SPORTident. Časové kontroly budú merané na systéme ANT. Jednotlivé rozhodovacie stanoviská budú osadené elektronickým raziacim systémom (SPORTident) v blízkosti rozhodovacieho stanoviska. Budeme testovať nové raziace zariadenie pre Európsky pohár a budúcoročné Majstrovstvá Európy, ktoré bude dostupné v centre pretekov. Pamätajte, že nie je možné opravovať svoju odpoveď. Žiadna, alebo viac odpovedí sa rovnajú nesprávnej odpovedi.

Papierový preukaz má zmenšenú veľkosť a používa sa len ako záložné riešenie, ak SPORTident nefunguje (nebudete počuť pípnutie a tiež blikanie červeného svetla) – v tomto prípade prosím použite na označenie špendlík zo štartového čísla.

Mapy: Red Stone Castle I – TrailO 2017, Red Stone Castle II – TrailO 2017, 1: 4000, E = 2m, ISSOM 2007 autor: Dušan Furucz (September 2017). Mapy budú zabalené v priesvitných obaloch.

Výsledky: Online výsledky v centre pretekov.

Upozornenie pre trailových špecialistov: Trate sú stavané objektovým štýlom. Vodiace a zámerné línie nie sú rozhodujúcim faktorom pre určenie presného miesta kontroly. Každú úlohu je možné vyriešiť čítaním mapy. V niektorých častiach mapy je zvýšené množstvo objektov, ktoré môžu byť vzájomne voči sebe mierne posunuté kvôli čitateľnosti mapy, tak ako to dovoľuje mapová norma.

ZERO tolerancia: Vzdialenosť medzi Z kontrolou a najbližším lampiónom je 5 metrov a viac. V centre pretekov budú zobrazené ukážky Zero tolerancie.

Upozornenie: Komunikácia medzi pretekármi počas pretekov nie je dovolená a tiež sa očakáva, že nebudete vyrušovať ostatných pretekárov. Používanie mobilných zariadení je možné len v núdzovej situácii. Prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel. Prosíme o ohľaduplnosť voči hendikepovaným pretekárom, ktorí majú pri rozhodovacom stanovisku prednosť.

Vyhlásenie výsledkov: predbežne okolo 17:00. Plánujeme vyhlásenie výsledkov uskutočniť tak skoro ako to bude možné.

Námietky alebo protesty (po zamietnutých námietkach): ústne alebo písomne riaditeľovi pretekov, prípadne staviteľovi tratí. Bez poplatkov.

Funkcionári:
Riaditeľ a hlavný rozhodca: Ján Furucz R1
Stavitelia  trate: Dušan Furucz R1, Ján Furucz R1

Štafety

Dátum: 28. október (Sobota) 2017.

Zhromaždisko: hrad Červený Kameň, blízko obce Častá (mapa centier pretekov: Linka na Google mapu).

Súradnice: N 48.39459°, E 17.3334°

Štart: 14:00.

Vzdialenosti:
Centrum pretekov – Štart: – 150m
Cieľ – Centrum pretekov (SI reading): – 150m
Parkovanie – Centrum pretekov: 50 – 200m.

Kategórie: Open

Popis terénu: Snažili sme sa vybrať najzaujímavejší a najdostupnejší terén pre všetkých pretekárov, ale na trati je aj malé množstvo ťažších časti pre vozíčkarov kvôli občasnému výskytu koreňov a kameňov na trati (naši členovia klubu sa budú podľa potreby snažiť pomáhať vozíčkarom). Nie je to úplne typická časť pohoria Malé Karpaty. Je tu množstvo malých aj veľkých kameňov v lesnatej časti. Mapu tvorí listnatý les s rozmanitými terénnymi tvarmi, areál hradu a blízky park. Lesné cesty s prevažne pevným povrchom.

Prezentácia: od 8.00 do 10.00 v centre pretekov (od 12:00 do 13:00 len malé zmeny). Na prezentácii zástupcovia klubov perzonalizované štartové čísla, preukazy a pre tých, ktorý o to požiadali aj SI čipy.

Dodatočné prihlášky: Na mieste bude možné sa dohlásiť (za pôvodné štartovné ) len vo veľmi obmedzenom množstve ( cca 5 štafiet). WC, WC pre hendikepovaných: WC je k dispozícii v hradnom areáli v blízkosti vstupu.

Trať: Dĺžka trate je 800 metrov (prevýšenie 10 m) a 9 kontrol pre každý úsek. Kontrolné stanoviská môžu byť navštívené v ľubovoľnom poradí pri zachovaní prechodu jednosmerným značením iba v jednom smere. To znamená, že niektoré kontroly nie je možné absolvovať vo voľnom poradí (1 – 2 kontrolu treba v ľubovoľnom poradí vyriešiť pre vstupom do jednosmernej časti, 3 kontrolu je nutné vyriešiť ako tretiu, potom ostatné kontroly v ľubovoľnom poradí, ale mať označené všetky odpovede pre dvomi jednosmernými úsekmi tesne pred cieľom).

Vetvenie tratí: systém Motala – pretekár rieši na kontrolných stanoviskách svoje vlastné úlohy.

Štart sa v jenotke Si nerazí, iba cieľové jednotka. Vyčítanie SI je v centre pretekov po absolvovaní celej trate.

Značenie trate: Časť trate vedie po malej lesnej ceste (mapový symbol 507) ale s dobre zjazdným povrchom. Cesta je označená červeno bielymi stužkami. Nie je dovolené chodiť mimo vyznačenej cesty. Niektoré odbočky môžu byť na mape označené fialovými čiarkami, ktoré sú mienené ako zakázaný vstup. V teréne budú označené červeno bielymi páskami. Na trati je niekoľko jednosmerných ciest, kde je povolené ísť len jedným smerom. Na trati sú rozhodcovia, ktorý budú sledovať dodržiavanie tohto pravidla. Porušenie môže viesť k diskvalifikácii.

Príklad značenia jednosmernej cesty na mape

Špeciálne pravidlá: Je dovolené opustiť cestu počas vyhýbania sa alebo predbiehania iných pretekárov. Pripadne vozíčkari pri vyhýbaní sa koreňov a kameňov. Najkritickejšie časti budú označené. Nie je povolené prekračovanie hraníc označených páskami v teréne.

Časový limit: 129 minút. Limit je definovaný pre všetky úseky spolu. Každý Para pretekár má pridaných extra 5 minút.

Časové kontroly: po absolvovaní trate. Je tu jedno časové stanovisko s 7 úlohami a 6 lampiónmi. Limit pre absolvovanie je 210 sekúnd. Penalizácia za každú nesprávnu odpoveď je 30 sekúnd. Časové kontroly môžu obsahovať Zero odpovede. Svoju časovú kontrolu si vyberáte podľa farby na štartovom čísle – červená, modrá a zelená. Stan má farbu rovnakú ako je uvedená na vašom štartovom čísle.

Prosíme Vás aby ste boli pripravený ihneď odpovedať (nezdržujte prosím prípravou okuliarov, lupy, buzoly, atď.) kvôli veľmi krátkemu časovému intervalu. Chceme poskytnúť pre všetkých rovnaké podmienky. Rozhodca na stanovisku Vám ukáže všetky lampióny (od Alfa po Foxtrot).

Označovanie odpovedí: Časy a odpovede budú merané a zaznamenávané systémom SPORTident. Časové kontroly budú merané na systéme ANT. Jednotlivé rozhodovacie stanoviská budú obsadené elektronickým raziacim systémom (SPORTident) v blízkosti rozhodovacieho stanoviska. Budeme testovať nové raziace zariadenie pre Európsky pohár a budúcoročné Majstrovstvá Európy, ktoré bude dostupné v centre pretekov. Pamätajte, že nie je možné opravovať svoju odpoveď. Žiadna, alebo viac odpovedí sa rovnajú nesprávnej odpovedi.

Papierový preukaz má zmenšenú veľkosť a používa sa len ako záložné riešenie ak SPORTident nefunguje (nebudete počuť pípnutie a tiež blikanie červeného svetla) – v tomto prípade prosím použite na označenie špendlík zo štartového čísla.

Mapy: Red Stone Castle III – TrailO 2017, 1: 4000, E = 2m, ISSOM 2007 autor: Dušan Furucz (September 2017). Mapy budú zabalené v priesvitných obaloch.

Výsledky: Online výsledky v centre pretekov.

Upozornenie pre trailových špecialistov: Trate sú stavané objektovým štýlom. Vodiace a zámerné línie nie sú rozhodujúcim faktorom pre určenie presného miesta kontroly. Každú úlohu je možné vyriešiť čítaním mapy. V niektorých častiach mapy je zvýšené množstvo objektov, ktoré môžu byť vzájomne voči sebe mierne posunuté kvôli čitateľnosti mapy.

ZERO tolerancia: Vzdialenosť medzi Z kontrolou a najbližším lampiónom je 5 metrov a viac. V centre pretekov budú zobrazené ukážky Zero tolerancie. Viď. predošlý obrázok.

Upozornenie: Komunikácia medzi pretekármi počas pretekov nie je dovolená a tiež sa očakáva, že nebudete vyrušovať ostatných pretekárov. Používanie mobilných zariadení je možné len v núdzovej situácii. Prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel. Prosíme o ohľaduplnosť voči hendikepovaným pretekárom, ktorí majú pri rozhodovacom stanovisku prednosť.

Vyhlásenie výsledkov: predbežne okolo 17:00. Plánujeme vyhlásenie výsledkov uskutočniť tak skoro ako to bude možné. Vyhlásenie bude uskutočnené podľa súťažného poriadku SZOŠ, čo znamená, že najprv sa v príslušnej kategórii vyhlasujú prví traja pretekári v absolútnom poradí a až potom sa vyhlasujú prví traja pretekári v príslušnej majstrovskej súťaži. V majstrovských súťažiach sa môžu umiestňovať iba registrovaní pretekári v ČSOS.

Námietky alebo protesty (po zamietnutých námietkach): ústne alebo písomne riaditeľovi pretekov, prípadne staviteľovi tratí. Bez poplatkov.

Funkcionári:
Riaditeľ a hlavný rozhodca: Ján Furucz R1
Stavitelia  trate: Dušan Furucz R1, Ján Furucz R1

TempO

Dátum: 29 Október (Nedeľa) 2017

Zhromaždisko: dedina Studienka, kultúrny dom (mapa centier pretekov: Linka na Google mapu).

Súradnice: N 48.52658°, E 17.13729°

Štart: 9:00

Vzdialenosti:
Centrum pretekov – Štart: – 1000m
Cieľ – Centrum pretekov: – 1000m
Parkovanie – Centrum pretekov: 50 – 200m.

Pri ceste na štart a z cieľa sa nachádza oblasť na spracovanie stavebného odpadu. Nemala by fungovať počas pretekov, ale dodržujte prosím zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní danou oblasťou.

Kategórie: E-Open, A – kategórie majú rovnaké trate

Popis terénu: Typický terén (veľmi podobný terénu Majstrovstiev Európy 2018) pre Záhorskú nížinu – borovicový les s pieskovými dunami. Lesná cesta s prevažne pevným povrchom, ale na niektorých miestach s pieskovým povrchom. Kritické časti budú pokryté kobercami, alebo linoleum.

Prezentácia: od 8.00 do 10.00 v centre pretekov len pre pretekárov štartujúcich iba v disciplíne TempO.

WC, WC pre hendikepovaných: WC je k dispozícii v kultúrnom dome (pre vozíčkarov mobilné WC v blízkosti centra pretekov).

Trať: Dĺžka trate je 1300 metrov (prevýšenie 20 m). Trať má 6 časových stanovísk, každé s 5 úlohami a 6 lampiónmi. Limit pre absolvovanie je 150 sekúnd. Penalizácia za každú nesprávnu odpoveď je 30 sekúnd. Časové kontroly môžu obsahovať Zero odpovede.

Značenie trate: Cesta je označená červeno bielymi stužkami.

Prosíme Vás aby ste boli pripravený ihneď odpovedať (nezdržujte prosím prípravou okuliarov, lupy, buzoly, atď.) kvôli veľmi krátkemu časovému intervalu. Chceme poskytnúť pre všetkých rovnaké podmienky. Rozhodca na stanovisku Vám ukáže všetky lampióny (od Alfa po Foxtrot).

Označovanie odpovedí: Časy a odpovede budú merané a zaznamenávané systémom ANT. Papierové preukazy budú použité len ako záložné riešenie.

Mapa: Studienka – TrailO 2017, 1: 4000, E = 2m, ISSOM 2007 autor: Dušan Furucz (September 2017).

Výsledky: Online výsledky v centre pretekov.

Upozornenie pre trailových špecialistov: Trate sú stavané objektovým štýlom. Vodiace a zámerné línie nie sú rozhodujúcim faktorom pre určenie presného miesta kontroly. Každú úlohu je možné vyriešiť čítaním mapy.

ZERO tolerancia: Vzdialenosť medzi Z kontrolou a najbližším lampiónom je 10 metrov a viac.

Vyhlásenie výsledkov: predbežne okolo 13:30. Plánujeme vyhlásenie výsledkov uskutočniť tak skoro ako to bude možné.

Námietky alebo protesty (po zamietnutých námietkach): ústne alebo písomne riaditeľovi pretekov, prípadne staviteľovi tratí. Bez poplatkov.

Funkcionári:
Riaditeľ a hlavný rozhodca: Dušan Furucz R1
Stavitelia  trate: Ján Furucz R1, Dušan Furucz R1

Podporili nás: obec Studienka

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil(a) vďaka podpore z Nadácie EPH.