Slovenský TrailOvý víkend 2021 / MSR / Rozpis

 

Rozpis

SLOVENSKÝ TRAILOVÝ VÍKEND

WRE v TempO a PreO
Majstrovstvá Slovenska v TempO a PreO
PreO šprint

23. – 24. október 2021

Organizačný tím: Slovenský zväz orientačných športov 
ŠK Farmaceut Bratislava
Kategórie: WRE:
Open
Physically challenged
Junior
Majstrovstvá Slovenska:
spojené kategórie
Štartovné:
pre WRE preteky:
Open, Physically challenged: 20€ pre každé preteky
Junior: 10€ pre každé preteky
pre PreO šprint:
Open, Physically challenged: 10€
Junior: 5€
Pretekári registrovaní v SZOŠ majú zľavu 50%
Prihlášky: normálna prihláška do 17. októbra 2021
neskorá prihláška do 21. októbra 2021
cez IOF eventor pre WRE preteky (TempO a PreO) a www.orienteeringonline.net pre PreO šprint
Platby: v hotovosti pri registrácii v centre pretekov alebo bankovým prevodom
Názov účtu: TJ Slávia Farmaceut
Banka: Slovenská Sporitelňa
IBAN: SK2709000000005110562760
BIC: GIBASKBX
Výsledkový systém: Preoresultat.se
Ceny a vyhlasovanie: Prví traja pretekári v celkovej klasifikácii (TempO, PreO šprint a PreO preteky) budú odmenení praktickými cenami. Prví traja pretekári registrovaní v Slovenskom zväze orientačných športov získajú diplomy a medaily v Majstrovstvách Slovenska. Všetky vyhlasovania sa uskutočnia čo najskôr po ukončení nedeľných pretekov.
Pomocníci: Pretekári, ktorí potrebujú pomoc počas pretekov môžu používať vlastných pomocníkov.
Toalety: K dispozícii bude toaleta pre zdravotne znevýhodnených.
Covid status:

Covid situácia na Slovensku sa zhoršuje, čísla stúpajú najmä na severe a východe krajiny. Okresy Bratislava a Malacky, kde sa budú konať preteky sú v oranžovej fáze, v ktorej nie sú obmedzenia pre naše športové aktivity pre očkovaných alebo v prípade použitia OTP módu, je obmedzenie na maximum 400 ľudí v exteriéri. Očakávame, že okresy sa môžu posunúť do červenej fázy, v ktorej nie sú obmedzenia pre naše športové aktivity pre očkovaných alebo v prípade použitia OTP módu, je obmedzenie na maximum 150 ľudí v exteriéri. Horšou predpoveďou je fialová fáza, v ktorej nie sú obmedzenia pre naše športové aktivity pre očkovaných alebo v prípade použitia OTP módu, je obmedzenie na maximum 50 ľudí v exteriéri.

Slovensko neplánuje zrušiť športové aktivity, ale situácia sa môže rýchlo zmeniť a my nemôžeme predvídať situáciu v čase konania pretekov. Ak sa Covid situácia na Slovensku alebo v krajinách odkiaľ prichádzajú prtekári zmení, preteky môžu byž zrušené alebo pretekári zo špecifických krajín budú vyradení z pretekov. Samozrejme ak ste chorý alebo máte symptómy ochorenia, nebude vám povolené zúčastniť sa pretekov.

Preteky plánujeme organizovať v OTP móde (plne očkovaní, testovaní alebo s prekonaným Covid). Pretekári budú musieť vyplniť a podpísať čestné prehlásenie o plnom očkovaní, testovaní alebo o prekonanom Covid. Detailná Covid protokol bude špecifikovaný v pokynoch.

Veríme a tešíme sa, že preteky bude možné zorganizovať v plánovanom rozsahu.

Kontakty: Dušan Furucz
Telefón: 00421 908 226250
Email: furuczd@gmail.com
Ján Furucz
Email: janfurucz@gmail.com
TempO
Dátum: 23. október, Sobota
Centrum pretekov: Sološnica
Súradnice: 48.450075 17.246987
odkaz na mapu
Štart: 11:00 (špeciálne požiadavky na štart napíšte do mailu)
100m z centra pretekov
Trať: 8 stanovíšť s 5 úlohami a 6 lampiónmi
1050m
Mapa: Sološnícka dolina – TrailO, 1:4000, E=2.5m, vytvoril 2018 Róbert Miček, aktualizoval august 2021 Dušan Furucz, starší lasersken ako podkladová mapa
Predchádzajúca mapa:
Existujúci lasersken: odkaz na aktuálny lasersken
Popis terénu: Listnatý les. Meandre potoka v relatívne plochom teréne. Asfaltová cesta.
Meranie času a systém pre odpovede: Ant a záložný papierový preukaz pre pretekárov.
Organizátori: Riaditeľ: Ján Furucz
Staviteľ tratí: Dušan Furucz
Oponent: Ján Furucz
IOF Event Advisor: Marián Mikluš
PreO šprint
Dátum: 23. október, Sobota
Centrum pretekov: Sološnica
Súradnice: 48.450075 17.246987
odkaz na mapu
Štart: priebežne po konci TempO
150m z posledného stanovišťa TempO
Trať: 19 kontrol, 2 časti 315m
– 1. časť 6 kontrol a 35m bude použité aj na rozdelenie v prípade rovnosti bodov (odpovede budú započítavané do celkových výsledkov, pričom čas v tejto časti bude použitý v prípade rovnosti bodov – testujeme možnosť náhrady klasickej časovej kontroly do budúcnosti PreO)
– 250m na 2. štart
– 2. časť 13 kontrol a 280m
Návrat do centra pretekov: 1900m z cieľa PreO šprintu alebo 1150m z posledného stanovišťa TempO
Map: Sološnícka dolina – TrailO, 1:4000, E=2.5m, vytvoril 2018 Róbert Miček, aktualizoval august 2021 Dušan Furucz, starší lasersken ako podkladová mapa
Predchádzajúca mapa:
Existujúci lasersken: odkaz na aktuálny lasersken
Popis terénu: Listnatý les. Meandre potoka v relatívne plochom teréne. Asfaltová cesta.
Meranie času a systém pre razenie: ToePunch
Organizátori: Riaditeľ: Ján Furucz
Staviteľ tratí: Dušan Furucz
Oponent: Ján Furucz
IOF Event Advisor: Marián Mikluš
PreO
Dátum: 24. október, Nedeľa
Centrum pretekov: Borinka
Súradnice: 48.255613 17.083898
odkaz na mapu
Štart: 10:00 (špeciálne požiadavky na štart napíšte do mailu)
1. časovka 400m a 20m prevýšenia z centra pretekov
2. časovka 80m a 10m prevýšenia z 1. časovky
Štart je 300m a 15m prevýšenia z 2. časovky
Trať: 39 kontrol, 3 časti 370m
– 1. časť 18 kontrol, 230m a 0m prevýšenia
– 270m a 15m prevýšenia na 2. štart
– 2. časť 7 kontrol, 40m a 2m prevýšenia
– 630m a 0m prevýšenia na 3. štart
– 3. časť 14 kontrol, 100m a 0m prevýšenia
Návrat do centra pretekov: 200m z 3. cieľa
Mapa: Pod Vrchom – TrailO, 1:3000, E=2.5m, vytvoril august – september 2020, aktualizoval september 2021 Dušan Furucz, aktuálny lasersken ako podkladová mapa
Predchádzajúca mapa: odkaz
Existujúci lasersken: odkaz na aktuálny lasersken
Popis terénu: Listnatý les. Terén z mnohými údoliami a ryhami. Lesná cesty, doporučujeme pomocníkov pre zdravotne znevýhodnených špeciálne pre nepretekové časti.
Meranie času a systém pre razenie: Ant pre časovky, SportIdent pre meranie času a papierové preukazy pre razenie
Organizátori: Riaditeľ: Ján Furucz
Staviteľ tratí: Ján Furucz
Oponent: Dušan Furucz
IOF Event Advisor: Marián Mikluš