Začíname …

Toto je miesto, kde budete môcť nájsť všetky informácie k blížiacim sa Majstrovstvách Európy v presnej orientácii. Vybrané informácie sa budú tiež zverejňovať na Facebooku.

Na úvod by sme Vám chceli odprezentovať pár fotiek, ktoré Vám priblížia terény, v ktorých sa budú konať súťaže.

Most SNP v noci

Bratislavský hrad

Terén nad priestorom PreO 2. V diaľke je vidieť obec Plavecký Mikuláš

Hrad Devín a jeho okolie, kde sa budú konať súťaže v štafetách

Borský Mikuláš a ukážka terénov použitých pre finále TempO