Rozpis

ROZPIS

Verejné preteky popri ME v PO 2018

Organizátor: TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Vzdialenosti: Parkovanie, prezentácia, štart a cieľ budú blízko centier pretekov (presné umiestnenia budú upresnené v pokynoch)

Mapa centier pretekov: Link to map

Zakázané priestory: Rovnaké ako pre  ME v PO 2018: Odkaz.

Prihlášky: Do 1. apríla 2018 cez registračný systém www.orienteeringonline.net (  ) alebo zaslaním  e-mailu na adresu janfurucz@gmail.com (prihláška je platná po jej potvrdení).

Pravidlá: Preteky sa uskutočnujú podľa pravidiel Slovenského zväzu orientačných športov – sekcie presnej orientácie (s drobnými nedôležitými zmenami oproti IOF pravidlám)

PreO 1 (sobota)

Dátum: 28. apríl (sobota) 2018
Centrum pretekov: Stupava (rovnaké ako ME v PO pre PreO 1 preteky)
Formát: PreO preteky
Štart: predbežne okolo 16:00 (po pretekoch ME v PO a uplynutí času pre námietky a protesty). Hromadný štart
Kategórie: Public (trať bude podobná alebo rovnaká s traťou ME v PO PreO 1 – prosíme o fair-play správanie)
Štartovné: 10€ (slovenskí pretekári s 50% zľavou)

PreO 2 (nedeľa)

Dátum: 29. apríl (nedeľa) 2018
Centrum pretekov: Plavecký Mikuláš (rovnaké ako ME v PO pre PreO 2 preteky)
Formát: PreO preteky
Štart: predbežne okolo 16:00 (po pretekoch ME v PO a uplynutí času pre námietky a protesty). Hromadný štart
Kategórie: Public (trať bude podobná alebo rovnaká s traťou ME v PO PreO 2 – prosíme o fair-play správanie)
Štartovné: 10€ (slovenskí pretekári s 50% zľavou)

Štafety (pondelok)

Dátum: 30. apríl (pondelok) 2018
Centrum pretekov: Devín – Bratislava (rovnaké ako ME v PO pre Štafetové preteky)
Formát: iba individuálny tréning s mapou jedného variantu zo štafiet (one-man štafety)
Štart: predbežne okolo 14:00 (po pretekoch ME v PO a uplynutí času pre námietky a protesty). Hromadný štart
Štartovné: 2€ za mapu (slovenskí pretekári s 50% zľavou)

TempO (utorok)

Dátum: 1. máj (utorok) 2018
Centrum pretekov: Borský Mikuláš (rovnaké ako ME v PO pre TempO preteky)
Formát: iba dva individuálne tréningy na tratiach kvalifikácie a finále TempO bez merania času
Štart: po finále – predbežne okolo 16:00 – 17:00 (po pretekoch ME v PO a uplynutí času pre námietky a protesty)
Štartovné: 0€

Raziaci systém: Časy a odpovede v PreO budú merané/zaznamenávané systémom SportIdent. Časové kontroly a TempO kontroly budú merané ANTom

Záložný raziaci systém: papierový preukaz a manuálne razenie

Štartové listiny a výsledky (iba pre PreO 1 a PreO 2): Štartové listiny a online výsledky po každom časovom stanovišti a každom úseku trate budú zverejnené na stránkach www.preoresultat.se  alebo www.trailoresult.com

Platby:
v hotovosti alebo na prezentácii alebo bankovým prevodom na účet
Názov účtu: TJ Slávia Farmaceut
Banka: Slovenska Sporitelna
IBAN: SK2709000000005110562760
BIC: GIBASKBX

Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov: Dušan Furucz
Hlavný rozhodca: Marián Mikluš
Stavitelia tratí a oponenti: Ján Furucz, Dušan Furucz

WWW: www.etoc2018.sk/category/public/
Facebook: www.facebook.com/etoc2018/
Kontakt: Dušan Furucz, email: furuczd@gmail.comJán Furucz, email: janfurucz@gmail.com

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Tešíme sa na Vašu účasť

Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil(a) vďaka podpore z Nadácie EPH.