Oficiálne výsledky (PDF)

 

PreO 1
Open Open
(s odpoveďami)
Open
(iba európsky pretekári)
Open
(iba európsky pretekári,
s odpoveďami)
Paralympic Paralympic
(s odpoveďami)
PreO 2
Open Open
(s odpoveďami)
Open
(iba európsky pretekári)
Open
(iba európsky pretekári,
s odpoveďami)
Paralympic Paralympic
(s odpoveďami)
PreO
Open
Open
(iba európsky pretekári)
Paralympic
Štafety
Open Open
(s odpoveďami)
Open
(iba európsky pretekári)
Open
(iba európsky pretekári, s odpoveďami)
Open
(iba európsky pretekári, redukované poradie)
Open
(iba európsky pretekári, redukované poradie, s odpoveďami)
Paralympic Open
(s odpoveďami)
Paralympic
(redukované poradie)
Paralympic
(redukované poradie, s odpoveďami)
TempO – Kvalifikácia
Open A Open A
(s odpoveďami)
Analytický výstup z ANTa (.xlsx)
Open A
(iba európsky pretekári)
Open A
(iba európsky pretekári,
s odpoveďami)
Open B Open B
(s odpoveďami)
Analytický výstup z ANTa (.xlsx)
Open B
(iba európsky pretekári)
Open B
(iba európsky pretekári,
s odpoveďami)
TempO – Finále
Open Open
(s odpoveďami)
Analytický výstup z ANTa (.xlsx)
Open
(iba európsky pretekári)
Open
(iba európsky pretekári,
s odpoveďami)