Rozpis

ROZPIS

SLOVENSKÝ VÍKEND V PRESNEJ ORIENTÁCII

Pred Majstrovstvá Európy v presnej orientácii (PreO, Štafety, TempO)
9. a 10. kolo (PreO, TempO) Európskeho pohára v presnej orientácii (ECTO)
MSR (PreO, TempO) a MČR (PreO, Štafety) v presnej orientácii

Organizátor: TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Vzdialenosti: Parkovanie, prezentácia, štart a cieľ budú blízko zhromaždísk (bude špecifikované v pokynoch)

Mapa zhromaždísk: Odkaz na Google mapu

Embargované priestory pre ME v PO 2018: Odkaz na ETOC2018 stránku. Všetky embargované oblasti sú zakázané pre všetkých potenciálnych účastníkov Majstrovstiev Európy (súťažiaci, funkcionári, sprevádzajúce osoby) a pre akékoľvek iné osoby ktoré môže ovplyvniť výsledky súťaží znalosťou terénu.

Prihlášky: Do 22. októbra 2017 prostredníctvom prihlasovacieho systému www.orienteeringonline.net (PreO   , Štafety   a TempO  ) alebo zaslaním mailu na adresu janfurucz@gmail.com (prihláška je platná až po spätnom potvrdení). Je potrebné sa prihlásiť na každý pretek samostatne.

Vyhlásenie výsledkov: Ocenení budú prví traja pretekári v hlavnej kategórii a každom kole Európskeho pohára. Ocenení budú prví traja v celkovej klasifikácii v kategóriach OPEN a PARA (PreO and TempO preteky). V majstrovských kategóriách budú ocenení prví traja pretekári registrovaní v SZOŠ a ČSOS

Vyhlásenie výsledkov pre PreO a Štafety bude naplánované čo najskôr ako to bude možné po pretekoch štafiet. (sobota) Vyhlasovanie TempO, celkových výsledkov a celkových výsledkov Európskeho pohára bude naplánované čo najskôr ako to bude možné po pretekoch TempO (nedeľa)

Pravidlá: Preteky sa konajú podľa aktuálnych pravidiel SZOŠ – sekcia presnej orientácie

PreO (Sobota)

Dátum: 28. október (Sobota) 2017
Zhromaždisko: hrad Červený Kameň, blízko obce Častá
Súradnice: N 48.39459°, E 17.3334°
Štart: 10:00 – 12:00 (letný čas) Špeciálne požiadavky na čas štartu napíšte do prihlášky
Kategórie:
A (pre začiatočníkov)
E – Open (ECTO, MSR – Open, MČR – Open, Para, Junior)
Štartovné:
A – 3€
E – Open: 15€
MSR: zľava 10€ (finálne štartovné 5€)
Požičanie SI: 1€
Mapa: Red Stone Castle – TrailO 2017, 1:4000, E=2m, ISSOM, aktualizovaná a pridaná nová časť v septembri 2017
Predchádzajúce mapy:
Red Stone castle – TrailO
Red Stone castle – TrailO, mapa s riešeniami z ECTO2016
Popis terénu: plochá časť pohoria Malých Karpát s množstvom malých kameňov v lesnej časti, časť lesa s výraznými terénnymi detailmi, areál hradu a blízky park. Lesné cesty s pevným povrchom
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca: Ján Furucz
Stavitelia tratí a oponenti: Dušan Furucz, Ján Furucz

Štafety (Sobota)

Dátum: 28. október (Sobota) 2017
Zhromaždisko: hrad Červený Kameň, blízko obce Častá
Súradnice: N 48.39459°, E 17.3334°
Štart: 14:00 (letný čas)
Kategórie:
Open (MČR)
Podmienky: tri úseky, systém vetvenia motala, bez možnosti výberu kontrol
Štartovné:
Open – 9,9€ za tím alebo 3,3€ za úsek, ak štafeta nemá plné obsadenie
Požičanie SI: 1€ for each leg
Mapa: Red Stone Castle – TrailO 2017, 1:4000, E=2m, ISSOM, aktualizovaná a pridaná nová časť v septembri 2017
Predchádzajúce mapy:
Red Stone castle – TrailO
Red Stone castle – TrailO, mapa s riešeniami z ECTO2016
Popis terénu: plochá časť pohoria Malých Karpát s množstvom malých kameňov v lesnej časti, časť lesa s výraznými terénnymi detailmi, areál hradu a blízky park. Lesné cesty s pevným povrchom
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca: Ján Furucz
Stavitelia tratí a oponenti: Dušan Furucz, Ján Furucz

TempO (Nedeľa)

Dátum: 29. október (Nedeľa) 2017
Zhromaždisko: obec Studienka
Súradnice: N 48.52658°, E 17.13729°
Štart: 9:00 (zimný čas) Špeciálne požiadavky na čas štartu napíšte do prihlášky
Dôležitá informácia o čase štartu: Nezabudnite si nastaviť hodiny dozadu v nedeľu ráno, nakoľko sa mení letný čas na zimný
Kategórie:
A – pre začiatočníkov
E – Open (ECTO, MSR – Open)
Štartovné:
A: 3€
E – Open: 15€
MSR: zľava 10€ (finálne štartovné 5€)
Mapa: Studienka – TrailO 2017, 1:4000, E=2m, ISSOM, September 2017
Predchádzajúce mapy:
Studienka – T
Studienka – T, mapa s riešeniami oblastných pretekov v presnej orientácii z roku 2014
Popis terénu: Typický plochý terén (podobný terénu ME v PO pre disciplínu TempO) pre oblasť Záhorie – ihličnatý les s pieskovými dunami. Lesné cesty sú prevažne s pevným povrchom, ale občas tiež s pieskovým povrchom (tieto miesta budú pokryté kobercami pre ľahšiu priechodnosť). Doporučujeme asistentov pre hendikepovaných pretekárov. Ak to bude potrebné, vieme poskytnúť limitovaný počet našich asistentov
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca: Dušan Furucz
Stavitelia tratí a oponenti: Ján Furucz, Dušan Furucz

Raziaci systém: Časy a odpovede v PreO budú merané a zaznamenávané pomocou systému SportIdent. Časy a odpovede na časových kontrolách a TempO kontrolách budú merané pomocou systému ANT
Záložný raziaci systém: papierový preukaz a manuálne razenie
Procedúry: podobné procedúram na ME v PO (jednosmerka, viacej častí v PreO, ukážka ďalekých kontrol, ukážka Zero tolerancie, …)
Výsledky: Online výsledky po každom časovom a TempO stanovisku a po každej časti trate v preO na zhromaždiku pomocou www.preoresultat.se  alebo www.trailoresult.com

Platby:
hotovosťou pri prezentácii alebo platbou na účet
Názov účtu: TJ Slávia Farmaceut
Banka: Slovenska Sporitelna
IBAN: SK2709000000005110562760
BIC: GIBASKBX

Súbežné podujatie:
v nedeľu (cca 14.00) sa po pretekoch TempO uskutočnia oblastné preteky štafiet v orientačnom behu. Odkaz na rozpis

WWW: www.etoc2018.sk/ecto2017/
Facebook: www.facebook.com/etoc2018/
Kontakt: Dušan Furucz, email: furuczd@gmail.comJán Furucz, email: janfurucz@gmail.com

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Tešíme sa na Vašu účasť

Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil(a) vďaka podpore z Nadácie EPH.