Miesto konania

Majstrovstvá Európy 2018 sa uskutočnia v Bratislave v hlavnom meste Slovenska a jeho blízkom susedstve (Záhorská nížina a Malé Karpaty).

Záhorská nížina je plochá oblasť v západnej časti Slovenska medzi pohorím Malé Karpaty na východe a riekou Morava na západe. Táto oblasť je všeobecne známa svojimi pieskovými dunami porastenými borovicami a tiež rozsiahlou vojenskou výcvikovou oblasťou.

Malé Karpaty sú relatívne nízke a úzke pohorie s rôznorodým reliéfom. Sú súčasťou Karpatského oblúka  a začínajú pri Bratislave a pokračujú približne 100km smerom na sever. Toto teritórium je z veľkej časti pokryté listnatými lesmi (buk, jaseň, javor a lipa).

Bratislava je politickým, kultúrnym a ekonomickým centrom Slovenska s okolo 450,000 obyvateľmi lokalizovaná v juhozápadnej časti Slovenska na sútoku riek Dunaj a Morava. Bratislava sa nachádza v blízkosti dvoch ďalších krajín Rakúska a Maďarska. Bratislava je s nimi historicky zviazaná a počas dlhej histórie bola významným ekonomickým, kultúrnym a politickým centrom strednej Európy. Môžete tu nájsť množstvo unikátnej architektúry, kultúru, historické tradície, umenie, nápoje, jedlá a nočný život koncentrovaný do tohto malého mesta.

Jednotlivé preteky sa budú konať v rozdielnych obciach. Borský Mikuláš, Devín (Bratislava), Plavecký Mikuláš a Stupava sú malé dedinky, ale s prekrásnou a rozmanitou prírodou. Uvidíte ako sa ploché lesy v krátkom okamihu zmenia na pahorkatiny a nakoniec až do extrémne strmých svahov.

http://www.visitbratislava.com
http://www.slovakiatouring.com